تاریخ : سه شنبه ۱ خرداد ۱۴۰۳

آگهي مناقصه عمومي ۹۸٫۱

آگهي مناقصه عمومي (يك مرحله اي)

به استناد مجوز صورتجلسه شماره ۱۴۷ مصوبه ۴۳۷ مورخ ۹۸/۰۱/۲۸ شوراي اسلامي شهر ، شهرداري شريفيه در نظر دارد پروژه هاي مشروحه ذيل را به پيمانكاران واجد شرايط كه تاييد صلاحيت شده اند واگذار نمايد :

دیدگاهتان را بنویسید