شماره تماس ۳۲۳۷۳۸۰۰

فکس  ۳۲۳۷۶۹۰۰

لینک کانال اخبار شهرداری  shahrdari_sharifieh@

آدرس : شریفیه – ابتدای بلوار شهید بهشتی