تاریخ : پنج شنبه ۲۸ تیر ۱۴۰۳

انتخاب هيئت رئيسه جديد شوراي اسلامي شهر شريفيه

به منظور اجرايي نمودن مفاد ۱۸ قانون تشكيلات وظايف و انتخابات شوراهاي كشور  ، جلسه تعيين هيئت رئيسه جديد شوراي اسلامي شهر شريفيه در تاريخ ۹۷/۵/۳۰ برگزار شد و آقاي احمد قدوسيان با اكثريت آرا به عنوان رييس و سخنگوي شورا ، آقاي حسن بهتوئي با اكثريت آراء به عنوان نايب رئيس ، آقاي آيت نظري اصل به عنوان منشي شورا انتخاب گرديدند.

دیدگاهتان را بنویسید