تاریخ : دوشنبه ۱۰ بهمن ۱۴۰۱

بوستان یاس

بوستان یاس
( مساحت ۲ هكتار )
صرفه جویی : ۲۴ % زیر قیمت فهرست بهای سازمان مدیریت و برنامه ریزی

دیدگاهتان را بنویسید