تاریخ : سه شنبه ۱ خرداد ۱۴۰۳

تصويب تعرفه عوارض محلي و هزينه خدمات سال ۱۳۹۷ شهرداري شريفيه

تعرفه عوارض محلي و هزينه خدمات سال ۱۳۹۷ شهرداري شريفيه در جلسه مورخ ۹۶/۱۱/۰۴ مورد تصويب اعضاي محترم شوراي شهر قرار گرفت.

تعرفه ۹۷

دیدگاهتان را بنویسید