تاریخ : پنج شنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

ساختمان اداری شهرداری و شورای اسلامی

ساختمان اداری شهرداری و شورای اسلامی ”
مساحت اعيان۲۴۰۰ مترمربع در دو طبقه
مساحت عرصه ۷۵۰۰ مترمربع
میزان صرفه جویی : ۳۱/۲% زیر قیمت فهرست بهای سازمان مدیریت و برنامه ریزی

دیدگاهتان را بنویسید