تاریخ : شنبه ۱۵ بهمن ۱۴۰۱

ساختمان تطهیر آرامستان

ساختمان تطهیر آرامستان
مساحت : ۱۷۵ متر مربع
میزان صرفه جویی : ۲۳% زیر قیمت فهرست بهای سازمان مدیریت و برنامه ریزی

دیدگاهتان را بنویسید