تاریخ : چهارشنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۰

بازدید از پانزدهمین نمایشگاه خدمات شهری و حمل و نقل عمومي

بازدید اعضای محترم شورای اسلامی شهر،شهردار محترم و پرسنل محترم شهرداری از پانزدهیمن نمایشگاه خدمات شهری و حمل و نقل تهران /

 ۵ دی ۹۶

دیدگاهتان را بنویسید