تاریخ : سه شنبه ۱ خرداد ۱۴۰۳

پانزدهمین نمایشگاه حمل و نقل عمومي و خدمات شهری – دیماه ۹۶

بازدید از پانزدهمین نمایشگاه خدمات شهری و حمل و نقل عمومي

بازدید اعضای محترم شورای اسلامی شهر،شهردار محترم و پرسنل محترم شهرداری از پانزدهیمن نمایشگاه خدمات شهری و حمل و نقل تهران /

 ۵ دی ۹۶

دیدگاهتان را بنویسید