تاریخ : پنج شنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۲۵ درصد هدیه خوش حسابی

۲۵ درصد هدیه خوش حسابی برای همشهریانی که بدهی خود را بصورت یکجا پرداخت نمایند
یکم تا دهم آذر ۱۴۰۱
عوارض پروانه ساختمانی
عوارض پایان کار
عوارض کسب و پیشه
بجز کمیسیون ماده ۱۰۰

دیدگاهتان را بنویسید