خیابان آیت الله طالقانی (کوچه معراج) به سمت آرامستان شهر بازگشایی شد. این ملک مخروبه بوده و مشکلات و خطراتی را برای ساکنین این محل ایجاد کرده بود که توسط شهرداری تملک و تخریب گردید.