طی حکمی از سوی دکتر هاشمی شهردار شریفیه ،‌ مهندس امید بهنامی به عنوان مسئول واحد فنی و عمرانی شهرداری شریفیه منصوب شد.

مهندس بهنامی قبل از این  عناوینی چون کارشناس فنی و همچنین سرپرست واحد فنی و عمرانی شهرداری شریفیه را در کارنامه خود دارد.