چهارمین جلسه ستاد بازآفرینی شهری شهرستان البرز به میزبانی شهرداری شریفیه در مورخ ۷ آذر ۹۷ برگزار شد.