به مناسبت اعیاد مبارک شعبانیه ، همایش بزرگ پیاده روی خانواده شهر شریفیه برگزار گردید.

در پایان مراسم جوایز نفیسی به قید قرعه به شرکت کنندگان در این همایش تقدیم شد.