سالگرد ارتحال ملکوتی امام خمینی(ره) و قیام ۱۵ خرداد تسلیت باد