تاریخ : سه شنبه ۱۵ اسفند ۱۴۰۲

بایگانی نویسنده: sharifieh

تقدیر و تشکر از مدافعان سلامت

در مورخ ۲۳ آذر ۱۴۰۰ مناسبت روز پرستار با حضور جناب آقای نصیری فرماندار محترم شهرستان البرز و اعضای محترم شورای اسلامی شهر از پرسنل محترم و خدوم پایگاه سلامت شهر شریفیه نقدیر و تشکر گردید.

بازدید از روند اجرای دیواره حریم ریل راه آهن

در مورخ ۹ آذر ۱۴۰۰ با حضور جناب آقای ولدی مدیرکل راه آهن شمال ۲ کشور ار روند اجرایی دیوارکشی ریل راه در محدوه شهر شریفیه بازدید بعمل آمد

آگهی مناقصه عمومی خدمات شهری و فضای سبز شهرداری شریفیه

برای دریافت اسناد مناقصه عمومی رفت و روب خدمات شهری کلیک نمائید. جدول رفت روب سال ۱۴۰۰-۱۴۰۱ دفترچه عمومي شركت در مناقصه رفت و روب (امور خدمات شهری) ۱۴۰۰ (۴) فرم پيشنهاد قيمت (۱) نامه فرم منع مداخله كاركنان دولت برای دریافت اسناد مناقصه عمومی فضای سبز کلیک نمائید. دفترچه عمومي شركت در مناقصه حفظ…