تاریخ : سه شنبه ۱ خرداد ۱۴۰۳

بایگانی دسته‌ی: دفترچه تعرفه و عوارض

تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۹ شهرداری شریفیه

تعرفه عوارض محلی و هزینه خدمات و جرائم شهرداری شهر شریفیه سال ۱۳۹۹ بنا به پیشنهاد نامه شماره ۶۲۳۰ مورخ ۱۰ / ۱۰ / ۱۳۹۸ شهرداری و به شماره ۱۲۱۰ دبیرخانه شورای اسلامی شهر شریفیه،پس از بررسی دقیق و کارشناسی در جلسات متعدد رسمی شورای اسلامی شهر در جلسه شماره ۱۹۳ مورخ ۱۷ / ۱۰ / ۱۳۹۸ با ۴۵ ماده در…