تاریخ : پنج شنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

بایگانی دسته‌ی: مزایده و مناقصه ها

مناقصه محدود یک مرحله ای مناقصه خریداری و نصب سيستم های نظارتی سيستم پایش تصویری در سطح شهر شریفيه

مناقصه محدود یک مرحله ای مناقصه خریداری و نصب سيستم های نظارتی سيستم پایش تصویری در سطح شهر شریفيه اسناد مناقصه محدود  

اطلاعات مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید جدول سایز ۳۵ و ۵۰ و کف پوش بتنی پیش ساخته

اطلاعات مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید جدول سایز ۳۵ و ۵۰ و کف پوش بتنی پیشساخته اسناد مناقصه عمومی

اطلاعات مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه پیاده روسازی کف پوش بتنی معابر سطح شهر شریفیه

اطلاعات مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه پیاده روسازی کف پوش بتنی معابر سطحشهر شریفیه اسناد مناقصه عمومی