شهر شریف آباد 

شهر شریف آباد بر طبق اسناد موجود در اوایل قرن سوم هجری با نام روستای صامغان با پیشینه تاریخی ۱۳۰۰ ساله وجود داشته است،این شهر در دوازده کیلومتری جنوب شرقی قزوین و در همسایگی شهرهای محمدیه و بیدستان واقع شده است.
شهر شریف آباد که با نام های صامغان،راه چمان،راه چمن ،شرف آباد،شریف آباد،شریفیه شناخته می شود.
لازم به ذکر می باشد عالم و محدث جلیل القدر ابوالحسن علی بن محمد بن مهرویه الصامغانی که در قرن سوم هجری قمری می زیستند اهل شریف آباد می باشند که در کتب عیون اخبار الرضا،صحیفه الرضا راوی آن بوده اند.
شریف آباد بعد از روستای فردوی قم دارای تعداد بیشترین شهید دفاع مقدس در کشور ایران اسلامی می باشد.
همچنین در تاریخ ۲۸ / ۳ / ۱۳۷۰ دهستان شریف آباد در تابعیت بخش مرکزی قزوین تاسیس شد که نتیجه آن ۷ روستا و مزارع زیر نظر دهستان شریف آباد مانند زیبا شهر،شترک،دیزج،بیدستان،سازمان کشت و صنعت شریف آباد،باورس و شریف آّباد اداره می شد.همچنین مهمترین و مشهورترین کشت دیمی شهر شریف آباد فیه که جایگاه با ارزشی در سطح استان و کشور محسوب می شود هندوانه شریف آباد می باشد که بهترین برند در بازآفرینی می باشد.

اخبار واحدهای شهرداری

آرشیو تصاویر