شهر شریف آباد 

شهر شریف آباد بر طبق اسناد موجود در اوایل قرن سوم هجری با نام روستای صامغان با پیشینه تاریخی ۱۳۰۰ ساله وجود داشته است،این شهر در دوازده کیلومتری جنوب شرقی قزوین و در همسایگی شهرهای محمدیه و بیدستان واقع شده است.
شهر شریف آباد که با نام های صامغان،راه چمان،راه چمن ،شرف آباد،شریفیه شناخته می شود.
لازم به ذکر می باشد عالم و محدث جلیل القدر ابوالحسن علی بن محمد بن مهرویه الصامغانی که در قرن سوم هجری قمری می زیستند اهل شریف آباد می باشند که در کتب عیون اخبار الرضا،صحیفه الرضا راوی آن بوده اند.
شریف آباد بعد از روستای فردوی قم دارای بیشترین شهید دفاع مقدس به نسبت جمعیت خود می باشد.
همچنین در تاریخ ۲۸ / ۳ / ۱۳۷۰ دهستان شریف آباد در تابعیت بخش مرکزی قزوین تاسیس شد که نتیجه آن ۷ روستا و مزارع زیر نظر دهستان شریف آباد مانند زیبا شهر،شترک،دیزج،بیدستان،سازمان کشت و صنعت شریف آباد،باورس و شریف آّباد اداره می شد.همچنین مهمترین و مشهورترین کشت شهر شریف آباد هندوانه دیم شریف آباد می باشد که جایگاه با ارزشی در سطح استان و کشور را دارا می باشد که بهترین برند در بازآفرینی می باشد.

اخبار واحدهای شهرداری