تاریخ : چهارشنبه ۲۹ فروردین ۱۴۰۳

آگهي مناقصه عمومي (يك مرحله اي)

به استناد مجوز شماره ۲۰۴۶ مورخ ۹۷/۱۱/۰۷ شوراي اسلامي شهر ، شهرداري شريفيه در نظر دارد پروژه رفت و روب و حفظ و نگهداري فضاي سبز را با شرايط مندرج در آگهي به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد.

دیدگاهتان را بنویسید