تاریخ : پنج شنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

انتصاب ابراهیم فرزان مهر بعنوان شهردار شریفیه

بنا به پیشنهاد شورای اسلامی شهر شریفیه و مستند به تبصره ۳ ماده ۸۰ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۷۵/۰۳/۰۱ و اصلاحات بعدی و در راستای مفاد آئین‌نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار مصوب ۹۷/۰۹/۲۵ هیأت محترم وزیران، به موجب حکم استاندار محترم دکتر اعلایی مهندس ابراهیم فرزان مهر به سمت شهردار شریفیه منصوب گردید.

دیدگاهتان را بنویسید