تاریخ : پنج شنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداری شریفیه

تعرفه عوارض محلی و هزینه خدمات و جرائم شهرداری شهر شریفیه سال ۱۴۰۰ بنا به پیشنهاد نامه شماره ۲۷۲۳ مورخ ۰۸ / ۱۰ / ۹۹ شهرداری و به شماره ۴۱۰ دبیرخانه شورای اسلامی شهر شریفیه،پس از بررسی دقیق و کارشناسی در جلسات متعدد کمیسیون برنامه ، بودجه و عمران و نیز جلسات رسمی شورای اسلامی شهر در جلسه شماره ۲۳۸ مورخ ۲۲ / ۱۰ / ۱۳۹۹ با ۴۵ ماده در بخش عوارض و ۹ ماده در بخش بها(هزینه) خدمات با اتفاق آراء به تصویب اعضای شورای اسلامی شهر شریفیه رسید. برای دانلود تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداری شریفیه: 

دیدگاهتان را بنویسید