تاریخ : پنج شنبه ۷ مهر ۱۴۰۱

جلسه ستاد بازآفريني شهري شهرستان البرز به ميزباني شهرداري شريفيه

چهارمين جلسه ستاد بازآفريني شهري شهرستان البرز به ميزباني شهرداري شريفيه در مورخ ۷ آذر ۹۷ برگزار شد.

دیدگاهتان را بنویسید