درخواست غیرحضوری 

شهروندان گرامی می توانید درخواست های خود را به صورت غیر حضوری ثبت نمایید.  

خواهشمند است مشخصات و موارد خواسته شده را به صورت صحیح وارد نمایید.

در صورت نیاز می توانید تصویر مربوط به درخواست را نیز بارگزاری نمایید.

جهت پیگیری و اطلاع از وضعیت درخواست خود می توانید با این شماره تماس بگیرید : ۰۲۸۳۲۳۷۳۸۰۰

درخواست خود را از طریق فرم زیر ثبت کنید