ابراهیم فرزان مهر – شهردار شریفیه

متولد ۱۳۵۱ شهر قزوین

کارشناسی مهندسی کشاورزی 

کارشناسی ارشد روابط بین الملل

رئیس هیات مدیره شرکت فرزین گل قزوین

عضو و رئیس شورای اسلامی شهر بیدستان

رئیس شورای حل اختلاف شهر بیدستان

مشاور مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری های استان قزوین

مدیرعامل شرکت پردازش پسماند شهرداریهای استان

مدیرتصفیه رفاهی تفریحی کاسپین ( تله سی )