تاریخ : شنبه ۱۵ بهمن ۱۴۰۱

مراسم تجليل از نام آوران شهر شريفيه در سال ۱۳۹۶

مراسم تجليل از نام آوران شهر شريفيه در سال ۱۳۹۶

 

دیدگاهتان را بنویسید