تاریخ : چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۴۰۰

۱- یادمان شهدای گمنام

۲- یادمان غدیر خم

۳- ساختمان آتش نشانی

۴- روکش آسفالت معابر اصلی شهر

۵- زیرسازی و آسفالت معبر و پارکینگ شهرداری

دیدگاهتان را بنویسید