تاریخ : دوشنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۰

بایگانی نویسنده: matson

اطلاعيه سامانه هاي همياب۲۴ و ساد۲۴

۱- سامانه همياب۲۴ (رديابي و جستجوي موبايل هاي سرقتي و مفقودي) ۲- سامانه ساد۲۴ (استعلام چك هاي سرقتي و مفقودي)

انتخاب هيئت رئيسه جديد شوراي اسلامي شهر شريفيه

به منظور اجرايي نمودن مفاد ۱۸ قانون تشكيلات وظايف و انتخابات شوراهاي كشور  ، جلسه تعيين هيئت رئيسه جديد شوراي اسلامي شهر شريفيه در تاريخ ۹۷/۵/۳۰ برگزار شد و آقاي احمد قدوسيان با اكثريت آرا به عنوان رييس و سخنگوي شورا ، آقاي حسن بهتوئي با اكثريت آراء به عنوان نايب رئيس ، آقاي آيت نظري…

برگزاري مجمع شهرداران استان قزوين در شريفيه

مجمع شهرداران استان قزوين روز شنبه مورخ ۹۷/۲/۱۵ در شهرداري شريفيه برگزار شد. در اين مراسم نمايندگان محترم قزوين در مجلس شوراي اسلامي نيز حضور داشتند.  

آگهي مناقصه عمومي شهرداري شريفيه ۹۷٫۲

شهرداري شريفيه در نظر دارد پروژه هاي مشروحه ذيل را به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد.

تصويب تعرفه عوارض محلي و هزينه خدمات سال ۱۳۹۷ شهرداري شريفيه

تعرفه عوارض محلي و هزينه خدمات سال ۱۳۹۷ شهرداري شريفيه در جلسه مورخ ۹۶/۱۱/۰۴ مورد تصويب اعضاي محترم شوراي شهر قرار گرفت. تعرفه ۹۷