تاریخ : سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۴۰۳

بایگانی دسته‌ی: شورای اسلامی شهر شریفیه

ساختمان اداری شهرداری و شورای اسلامی

ساختمان اداری شهرداری و شورای اسلامی ” مساحت اعيان۲۴۰۰ مترمربع در دو طبقه مساحت عرصه ۷۵۰۰ مترمربع میزان صرفه جویی : ۳۱/۲% زیر قیمت فهرست بهای سازمان مدیریت و برنامه ریزی