تاریخ : پنج شنبه ۲۸ تیر ۱۴۰۳

بایگانی دسته‌ی: مزایده ها و مناقصه ها

مناقصه محدود یک مرحله ای مناقصه خریداری و نصب سيستم های نظارتی سيستم پایش تصویری در سطح شهر شریفيه

مناقصه محدود یک مرحله ای مناقصه خریداری و نصب سيستم های نظارتی سيستم پایش تصویری در سطح شهر شریفيه اسناد مناقصه محدود  

اطلاعات مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید جدول سایز ۳۵ و ۵۰ و کف پوش بتنی پیش ساخته

اطلاعات مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید جدول سایز ۳۵ و ۵۰ و کف پوش بتنی پیشساخته اسناد مناقصه عمومی

اطلاعات مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه پیاده روسازی کف پوش بتنی معابر سطح شهر شریفیه

اطلاعات مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه پیاده روسازی کف پوش بتنی معابر سطحشهر شریفیه اسناد مناقصه عمومی   

آگهی مناقصه عمومی خدمات شهری و فضای سبز شهرداری شریفیه

برای دریافت اسناد مناقصه عمومی رفت و روب خدمات شهری کلیک نمائید. جدول رفت روب سال ۱۴۰۰-۱۴۰۱ دفترچه عمومي شركت در مناقصه رفت و روب (امور خدمات شهری) ۱۴۰۰ (۴) فرم پيشنهاد قيمت (۱) نامه فرم منع مداخله كاركنان دولت برای دریافت اسناد مناقصه عمومی فضای سبز کلیک نمائید. دفترچه عمومي شركت در مناقصه حفظ…

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای

شهرداری شریفیه در نظر دارد احداث پارک بانوان شهر را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید:

آگهی تجدید مناقصه عمومی (یک مرحله ای)

آگهی تجدید مناقصه عمومی به استناد مجوز صورتجلسه شماره ۱۹۳  مورخ ۹۸/۰۲/۱۶ شورای اسلامی شهر ، شهرداری شریفیه در نظر دارد پروژه های مشروحه ذیل را به پیمانکاران واجد شرایط که تایید صلاحیت شده اند واگذار نماید :

آگهي مناقصه عمومي ۹۸٫۱

آگهي مناقصه عمومي (يك مرحله اي) به استناد مجوز صورتجلسه شماره ۱۴۷ مصوبه ۴۳۷ مورخ ۹۸/۰۱/۲۸ شوراي اسلامي شهر ، شهرداري شريفيه در نظر دارد پروژه هاي مشروحه ذيل را به پيمانكاران واجد شرايط كه تاييد صلاحيت شده اند واگذار نمايد :

آگهي مناقصه عمومي (يك مرحله اي)

به استناد مجوز شماره ۲۰۴۶ مورخ ۹۷/۱۱/۰۷ شوراي اسلامي شهر ، شهرداري شريفيه در نظر دارد پروژه رفت و روب و حفظ و نگهداري فضاي سبز را با شرايط مندرج در آگهي به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد.

آگهي مناقصه عمومي شهرداري شريفيه ۹۷٫۲

شهرداري شريفيه در نظر دارد پروژه هاي مشروحه ذيل را به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد.